Daňová a účetní kancelář Vaněk a Zimmermann v.o.s.

Daňová a účetní kancelář Vaněk a Zimmermann v.o.s.

Primátorská 65
383 01 Prachatice
IČ: 26042428
DIČ: CZ26042428

Informace o kanceláři Daňová a účetní kancelář Vaněk a Zimmermann v.o.s.

Daňová a účetní kancelář Vaněk a Zimmermann v.o.s. vznikla v roce 2002 spojením aktivit dvou podnikatelů – fyzických osob. Oba společníci se problematikou daní a účetnictví zabývají již od roku 1991. 

 

V tomto oboru poskytujeme služby menším i středním účetním jednotkám:

 • daňové poradenství na základě členství společníka p. Jaromíra Vaňka v Komoře daňových poradců ČR – číslo osvědčení 3007
 • účetní poradenství, vedení účetnictví a daňové evidence
 • činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
 • činnost likvidátora obchodních společnosti p. Rudolfa Zimmermanna 
 • zajištění audit účetnictví – ve spolupráci s auditorskou společností

 

Klienty naší kanceláře jsou podnikatelské i nepodnikatelské subjekty, právnické i fyzické osoby.

V současné době zaměstnáváme osm účetních v Prachaticích a dvě účetní na pobočce ve Vimperku.

Více o spolupráci s daňovou a účetní kanceláří naleznete ZDE.

 

Daňové a účetní poradenství:

 • komplexní poradenství v oblasti českých daní
 • vypracování všech druhů daňových přiznání
 • zastupování klienta při jednání s orgány státní správy
 • řešení nejasností při aplikaci daňových a účetních předpisů ve vztahu k podnikatelské činnosti klienta a to formou vypracování zpráv a postupů
 • okamžitá pomoc při řešení účetních a daňových problémů
 • informace o novelách daňových a účetních předpisů – formou písemných zpráv
 • metodický dohled a průběžná kontrola nad účetnictvím, které si vede zákazník  
 • přezkoušení, revize účetnictví za již uzavřená období 

 

Vedení účetnictví a daňové evidence:

 • vedení finančního účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, prováděcími vyhláškami a účetními standardy
 • zajištěno účetními, kteří jsou zapojeni do systému certifikace Svazu účetních
 • sestavování měsíčních závěrek, výkazů a jiných výstupů požadovaných klientem
 • zpracování přiznání k DPH včetně návazných přehledů (souhrnné hlášení, Intrastat)
 • vedení pomocných knih a evidencí – kniha došlých a vydaných faktur, evidence majetku
 • zpracování roční účetní závěrky a vytvoření podkladů pro přiznání k daním z příjmů
 • vedení daňové evidence v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů
 • účtovat i evidovat příjmy a výdaje lze též na střediska, činnosti nebo zakázky
 • kontrola platební morálky odběratelů - upomínky, penalizace, zápočty
 • vymáhání pohledávek právní cestou 
 • komunikace s bankou – elektronické příkazy k úhradě
 • pro firmy se zahraniční majetkovou účastí jsme schopni výstupy z účetnictví včetně daňových přiznání zasílat také v němčině a angličtině
 • výstupy z účetnictví, daňové evidence i mezd je možno exportovat v datových formátech - soubory xls, doc, pdf, XML, HTML

 

Mzdové účetnictví a personalistika:

 • výpočet mezd, odvodů a daní, měsíční hlášení pro orgány státní správy
 • příprava převodních příkazů do banky při výplatě mezd a odvodů
 • vedení mzdových listů, evidenčních listů důchodového zabezpečení
 • vydání potvrzení pro zaměstnance
 • roční zúčtování daně ze závislé činnosti pro zaměstnance
 • registrace zaměstnavatele, přihlašování, odhlašování zaměstnanců u OSSZ a ZP
 • zastupování při kontrolách u finančního úřadu, OSSZ a zdravotních pojišťoven
 • sepsání a evidence pracovních smluv
 • vedení osobní evidence zaměstnanců

 

Ostatní služby:

 • metodické a konzultační služby – vypracování návrhů a postupů k racionalizaci informačního systému, oběhu účetních dokladů, vnitropodnikových směrnic a podobně
 • ekonomické poradenství – finanční analýza, propočty k žádostem o poskytnutí úvěrů
 • zpracování statistických výkazů pro Statistický úřad
 • zpracování výkazů INTRASTAT - pro Celní úřad

Fotografie a videa

S kým můžete přijít do kontaktu?

p. Vaněk

pevná linka: 388 310 748

mobil: 603 523 927

vanek@dukpt.cz

 

p. Zimmermann

pevná linka: 388 313 244

mobil: 777 105 079

zimmermann@dukpt.cz

 

pobočka Vimperk

pevná linka: 388 411 545

mobil: 776 737 230

dukvimperk@seznam.cz 

Kde nás najdete?